Atbalsts | Conference 2019 Skip to main content

Medicīnas fakultātes Statistikas laboratorija sniedz konsultācijas statistikā RSU docētājiem, kas raksta tēzes vai zinātniskās publikācijas. Konsultācijās docētāji var vērsties pēc palīdzības saistībā ar sekojošiem jautājumiem:

  • par pētījumu metodoloģiju;
  • par pētījumu datu ievadi;
  • par datu apstrādes programmu (IBM SPSS, R) lietošanu;
  • par datu statistiskās apstrādes metodēm un analīzi;
  • par iegūto rezultātu interpretāciju un grafisko attēlošanu.

Konsultācijas ir paredzētas RSU akadēmiskajam personālam, tās notiek Kapseļu ielā 23, 2. stāvā, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00. Lai pieteiktos konsultācijai, rakstiet uz statistikaatrsu[pnkts]lv, īsi aprakstot jautājuma būtību.