Zinātnes nedēļai 2019 iesniegts rekordliels tēžu skaits Skip to main content
Vispārīgi

RSU Zinātnes nedēļas 2019 starptautiskajām konferencēm Knowledge for Use in Practice un PLACES ir iesniegts rekordaugsts tēžu skaits – 823. Salīdzinot ar pērno gadu, iesniegto tēžu skaits ir trīskāršojies un aptuveni desmit procenti pieteikumu saņemts no ārvalstīm.

Darbu sākusi starptautiskā zinātniskā komiteja, kura izvērtē iesniegtās tēzes un lems par autoru dalību konferencē ar mutvārdu vai stenda referātu. Tēžu iesniedzējiem rezultāti tiks paziņoti līdz 11. februārim.

Aigars_Petersons-griezta.jpg

Pateicoties mērķtiecīgam un neatlaidīgam organizācijas komitejas darbam, mums ir veiksmīgi izdevies mobilizēt gan pašmāju, gan ārvalstu pētniekus piedalīties RSU starptautiskajā Zinātnes nedēļā. Varam lepoties ar izcilu tēžu rekordskaitu! Mums priekšā vēl ir daudz darba, tāpēc aicinu ikvienu iesaistīto kolēģi turpināt darbu pie Zinātnes nedēļas pasākumu organizēšanas. Ticu, ka aprīlī mūs sagaida lieliski zinātnes svētki!

RSU rektors profesors Aigars Pētersons.

Atgādinām, ka no 1. līdz 5. aprīlim norisināsies līdz šim lielākais zinātniskais notikums RSU – Zinātnes nedēļa. Tās laikā plānotas trīs nozīmīgas konferences:

  1. RSU starptautiskā konference Zināšanas praksei medicīnas un veselības aprūpes nozarē,
  2. RSU starptautiskā starpdisciplinārā sociālo zinātņu konference PLACES,
  3. RSU starptautiskā studentu konference.

Patlaban dalību studentu konferencē ar referātiem jau pieteikuši vairāk nekā 200 studējošo no Latvijas un ārvalstīm.

Starptautiskajās konferencēs Knowledge for Use in Practice un PLACES piedalīsies 36 vieslektori no 17 pasaules valstīm. Tajās norisināsies divās plenārsēdes un 17 tematiskās sekcijas, tai skaitā 3. Baltijas jūras valstu simpozijs par simulāciju un virtuālās realitātes izmantošanu veselības aprūpes izglītībā un pacientu drošībā. Tā laikā apmeklētāji varēs piedalīties aptuveni desmit simulāciju praktiskajās nodarbībās.

NB! Visiem RSU darbiniekiem un studējošajiem dalība Zinātnes nedēļas konferencēs ir bezmaksas. RSU darbiniekiem nav nepieciešama iepriekšēja reģistrēšanās sistēmā Converia, ja vien darbinieks nevēlas veidot individuālu plenārsēžu un sekciju apmeklējumu Converia kalendārā.

RSU darbinieki noteiktām sekcijām tiks reģistrēti ar RSU darbinieka ID karti konferenču dienās, savukārt Zinātnes nedēļas dalībniekiem, kuri nav RSU darbinieki vai studējošie, lai iegūtu tālākizglītības punktus un reģistrācijas karti, konferencei jāreģistrējas sistēmā Converia. Reģistrācijas karte būs pieejama pirms konferences Rīgas Stradiņa universitātē.

Par dalību konferencē tiks izsniegti sertifikāti elektroniskā formātā. Tos saņems prezentāciju autori un līdzautori. Sertifikāti tiks izsniegti arī konferences apmeklētājiem.