Konferences tēmas | Conference 2019 Skip to main content

Konferences sekcijas

 • Sirds un asinsvadu veselība
Onkoloģija un Hematoloģija

Onkoloģijas un hematoloģijas sekciju atklās prof. Elona Jozaitīte (Elona Juozaityte) no Lietuvas Veselības zinātņu universitātes (Kauņa), kura analizēs šūnu atbildes reakciju uz jonizējošo starojumu. Savukārt Rūta Dambrauskiene, Rolands Gerbutavičs (Rolandas Gerbutavicius) (Lietuvas Veselības zinātņu universitāte, Kauņa) un Alla Rivkina (RSU, Rīga) prezentēs jaunākos atklājumus par leikēmijas biomarķieriem un prognostiskajiem rādītājiem. Turpinājumā Doms Vaitieks (Domas Vaitiekus), Rolands Gerbutāvičs (Rolandas Gerbutavicius) (Lietuvas Veselības zinātņu universitāte, Kauņa) un Ilze Trocjuka (RSU, Rīga) sniegs prezentāciju par autologo hematopoētisko cilmes šūnu transplantāciju un analizēs sasniegtos rezultātus.

Arī vēža ģenētikas jautājums tiks plaši analizēts sekcijas ietvaros. Prof. Jans Ļubinskis (Jan Lubinski) no Pomerānijas Medicīnas universitātes (Ščecina, Polija) sniegs pārskatu par vēža profilakses un ārstēšanas uzlabošanas iespējām, balstoties uz informāciju par pacientu genotipu. Prof. Zandas Danebergas un Jura Ploņa (RSU, Rīga) prezentācijas galvenā tēma ir pārmantojamā vēža ģenētika un epidemioloģija Latvijā. Savukārt Elīna Skuja (RSU, Rīga) prezentācijā par hromotripsi kā prognostisko rādītāju metastātiska kolorektālā vēža gadījumā analizēs vēža šūnu somatiskās ģenētiskās izmaiņas un to saistību ar klīniskajiem rezultātiem. Pētījumi par no pacienta iegūtu krūts vēža šūnu kultivēšanu (Inese Čakstiņa, RSU) un hipoksijas ietekmi uz ķīmijterapijas rezistenci krūts vēža šūnu līnijās (Valdis Pirsko, RSU, Rīga) veicinās jaunu mērķu izvirzīšanu un jaunas pieejas izmantošanu vēža ārstēšanā nākotnē.

Prof. Gunta Purkalne prezentācijā par individualizētu terapiju runās par vēža ģenētikas saistību ar pacientu ārstēšanu. Savukārt prof. Arvīda Irmeja un Jeļenas Maksimenko apskatītās tēmas konferences ietvaros ir paradigmas maiņa krūts vēža ārstēšanā un multidisciplināra pieeja pacientu ar trīskārši negatīvu krūts vēzi ārstēšanā.

Rīgas Stradiņa universitātes Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta pētnieks Maksims Čistjakovs par to, kāpēc vērts apmeklēt konferenci.

 

 • Sievietes un bērna veselība
Infekcijas slimības

Programmā iekļauti ziņojumi par baktēriju, vīrusu un parazītu infekcijām saistībā ar cilvēka veselību.

Sekcijas sēdi ievadīs prof. Vīksnas ziņojums par infektoloģiju kā objektīvu realitāti 21.gadsimtā - aktuālām problēmām un to risinājumiem mūsdienu infektoloģijā. Sīkāk tiks apskatītas hospitālās infekcijas, sepse un antibakteriālā rezistence, tuberkuloze, parazitārās infekcijas un infekciju izplatību ietekmējošie faktori.

Tiks ziņots par jaunākajām atziņām HIV, cilvēka herpesvīrusu, hepatīta un papilomavīrusu izplatībā, par vīrusu lomu iekaisīgu nervu sistēmas un onkoloģisko slimību attīstībā.

Programmā iekļauts ziņojums par jaunajiem vīrusiem, ko lasīs mūsu sadarbības partnere parvovīrusu pētījumu jomā no Helsinku universitātes Haartman institūta prof. Maria Söderlund-Venermo, ziņojumi par to, vai vīrusi ir tikai slikti vai arī medicīnā noderīgi (prof. Simona Doniņa), par vakcīnām mūsdienu skatījumā (vad. pētniece Maria Issaguliants). Tā kā HIV infekcijas izplatība Latvijā ir aktuāls jautājums, par HIV referātu nolasīs Luvenas universitātes Rega medicīnas pētījumu institūta profesore Kristel Van Laethem. Ar šo Institūtu RSU pētniekiem ir iepriekšēja sadarbība HIV izpētes jomā. Savukārt par cilvēka herpesvīrusu bioloģiju, epidemioloģiju un saistību ar patoloģiskiem procesiem ziņos Ferraras Universitātes profesore Roberta Rizzo, jo šajā pētījumu jomā saskatām turpmākas sadarbības iespējas.

Inese Čakstiņa, molekulārbioloģe, RSU Onkoloģijas institūta Molekulārās ģenētikas laboratorijas vadošā pētniece un RSU docētāja par to, kāpēc vērts apmeklēt konferenci.

Psihiskā veselība, neirozinātne

Psihiskās veselības un neirozinātņu sesija sadalīta 4 apakšesijās:

Sāpes – no perifērā nocicpetora līdz percepcijai smadzenēs un neiromodulācijai

Gan akūtas, gan hroniskas sāpes skar miljoniem cilvēku visā pasaulē viņu dzīves laikā un ir viens no galvenajiem nespējas cēloņiem.  Sāpju pacienti un viņu ģimenes cieš lielus finansiālus zaudējumus, ja sāpes nav pietiekoši adekvāti aprūpētas; tas izmaksā dārgi arī valdībai un sabiedrībai kopumā. Vienīgais veids, kā mazināt sāpju izraisīto slogu, ir to atbilstoša savlaicīga diagnostika un ārstēšana, t.sk. aktīva pašaprūpe, ko realizē izglītots sāpju pacients. Sēdes programmā iekļauti mūsu pašu zinātnisko pētījumu rezultāti – sāpju izmeklēšanas, novērtēšanas un apūpes metodes un tektika tādu sāpju gadījumos kā galvassāpes, hroniskas muguras lejas daļas sāpes, neiropātiskās un sāpes pēc transkateteriālām sirds operācijām. Sēdē tiks akcentēta biopsihosociālā pieejas loma sāpju aprūpē, ko atspoguļos pētījumu rezultāti par transkraniālo elektrisko stimulāciju neiropātisko sāpju pacientiem, dejas terapiju hronisko sāpju pacientiem un pašaprūpes novērtējumu hronisku muguras sāpju pacientiem. Īpaši akcentēti tiks neiroablatīvo manipulāciju rezultāti un sasniegumi  sāpju aprūpē, kam būs veltīta sēdes plenārlekcija.       

Psihiskā veselība Latvijā - no uzvedības modeļiem līdz klīniskajai aprūpei

Psihiskie traucējumi ir ļoti izplatīti ne tikai Eiropā, bet arī Latvijā. Piemēram, nesenie pētījumi parādīja, ka vairāk nekā 110 000 iedzīvotāju katru gadu Latvijā cieš no depresijas un 70 000 gadā apmeklē ģimenes ārstus. Diemžēl daudzi no viņiem netiek atpazīti un nesaņem atbilstošu palīdzību.
Šajā sesijā tiks ziņoti jaunākie pētījumi par internalizētās un eksternalizētsā uzvedības izplatību Latvijas pusaudžu populācijā, kā arī uz dažādu pašnāvniecisko uzvedību izplatība un saistība ar sociāli demogrāfiskiem faktoriem Latvijas iedzīvotājiem. Pētnieki prezentēs rezultātus par to, kā personības patoloģiju varētu novērtēt, izmantojot nesen izstrādāto Latvijas klīniskās personības testu un noteikt emociju regulēšanas prasmes depresijā. Latvijas ģimenes ārstu pieredzes un attieksmes pētījums depresijas diagnosticēšanā un ārstēšanā tiks papildinās ar ģimenes ārstu depresijas diagnostikas paradumu izmaiņu novērtējumu pēc Nacionālās pētniecības programmas BIOMEDICINE 2014-2017 ietvaros realizētā izglītības kursa. Pirmās agrīnās psihozes intervences programmas Latvijā rezultāti uzsvērs specializētu pacientu orientētu programmu nozīmi. Pacientu iedoklis par psihiskās veselības aprūpi tiks akcentēts ar cita pētījumu rezultātiem.

 

Zobārstniecība, ortodontija un mutes, sejas un žokļu ķirurģija

Facing the future: Translational research in oral and maxillofacial biology I, II, III

Stomatoloģijas divu dienu sekcija ir veidota, piesaistot sadarbības partnerus no Rīgas Tehniskās universitātes, Lietuvas veselības zinātņu universitātes, Norvēģijas Arktiskās universitātes, no Helsinku, Oslo, Bristoles un Kārdifas universitātēm, kā arī, no Amsterdamas universitātes, ar kuriem ir veikti zinātniskie pētījumi, vai tiek veidotas iestrādes turpmākai sadarbībai.

Zinātniskie ziņojumi atspoguļos jaunākās atziņas mutes veselības uzturēšanai, integrētai mutes slimību un zobu, žokļu un sejas deformāciju un iedzimto defektu diagnostikai un ārstēšanai.

Sekcijas programmas mērķis ir parādīt zinātniski pamatotas sakarības starp biomorfoloģiskiem pētījumiem un mutes veselības problēmām, kā translējas un integrējas jaunākie biomorfoloģiskie, biomateriālu, jauno tehnoloģiju un ģenētiskie pētījumi klīnikā.

Sekcijas sēdē ir aktualizēts jautājums arī par vispārējo cilvēka organisma veselības saistību ar mutes veselību. Kā arī tiks ziņots par kaulaudu biomateriālu izstrādes attīstību Latvijā un tās saistību ar zobu implantāciju, tiks ziņots arī par jaunāko biomateriālu  pielietojumu endodontijā un zobu protezēšanā.

Tiks sniegti ziņojumi par 3D tehnoloģiju izmantošanu sejas un žokļu biomorfoloģijas pētījumos un to izmantošanu klīnikā. Tiks aktualizēts jautājums, kā integrēt zinātni studiju procesā.

Pamatziņojumus sniegs 9 lektori no ārzemēm un 10 no Latvijas.

Piektdien 5.aprīlī zinātniskās konferences dalībniekiem būs iespēja noklausīties dr.Michael Melkers (ASV) lekcijas “Treatment Planning & Application for Every Day Practice” un “Function, Parafunction & What the Function-Forces that Threaten our Success”.

 • Farmācija

Tematiskās konferences

 • Digitālā patoloģija
Komplementaritātes princips metabolo slimību pētniecībā

Metabolisms ir komplekss process, kas norisinās visas dzīva organisma šūnās ar mērķi uzturēt homeostāzi. Attīstoties metabolajām slimībām, metabolisma traucējumi var attīstīties daudzās orgānu sistēmās un vielmaiņas ceļos. Zinātniskā intriga šo slimību gadījumā ir atrast nozīmīgāko patoģenēzes ceļu, lai realizētu mērķtiecīgu terapiju. Sesijā tiks skarti šobrīd visaktuālākās tēmas neinfekciju slimību pētniecībā: jauni biomarķieri, signālceļi, zāļu ietekme uz mikrobiomu un endokrīno reakciju pārtraucēji.
Pēdējo gadu publikācijas apliecina zarnu mikrobioma svarīgo lomu slimību attīstībā. Prof. M. Dambrova un Prof. J. Kloviņš sēdes sākumā stāstīs par Latvijas zinātnieku starptautiski augsti novērtētajiem zinātniskajiem rezultātiem, kuri iegūti sadarbojoties zinātniekiem no RSU,  Latvijas Organiskās  Sintezēs institūta un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra.
Metabolās slimības ir cieši saistītas ar ģenētiskām izmaiņām, turklāt molekulārā diagnostika kļūst arvien nozīmīgāka slimību ārstēšanā un precīzijas medicīnā. Piemērus, kas spilgti apliecina efektīvu sadarbību starp RSU Molekulārās ģenētikas zinātnisko laboratoriju un lielākajām klīnikām, stāstīs D. Med. L. Piekuse un Asoc. prof. Ilze Konrāde.
Sēdes programma ietver gan pieredzējušu zinātnieku, gan entuziastisku doktorantu ziņojumus. Tie būs veidoti, izskaidrojot tēmas aktualitāti un aizraujošākos zinātniskos rezultātus, ar mērķi veidot arvien jaunus perspektīvus zinātniskās sadarbības projektus.

Inese Čakstiņa, molekulārbioloģe, RSU Onkoloģijas institūta Molekulārās ģenētikas laboratorijas vadošā pētniece un RSU docētāja par to, kāpēc vērts apmeklēt konferenci.

Traumatoloģija un ortopēdija

Traumatoloģijas sēdes programmu atklās ievērojamais Barilana universitātes (Bar-Ilan University) Azrieli Medicīnas fakultātes Ortopēdijas departamenta vadītājs, Zivas Medicīnas centra (Ziv Medical Center) Ortopēdijas nodaļas vadītājs profesors Aleksandrs Lerners (Alexander Lerner) ar ievadlekciju “Damage Control Orthopaedics Principles in Polytrauma Patients” (Izraēla). Profesors A.Lerners nodarbojas ar smagu, tajā skaitā bruņotu konfliktu izraisītu, ekstremitāšu traumu ārstēšanu un rekonstruktīvo ķirurģiju, izmantojot riņķveida ārējās fiksācijas aparātus, kopš 2013. gada ārstējis vairākus simtus smagi cietušo, kuri no Sīrijas pierobežas zonas stacionēti Ziv Medicīnas centrā. Profesors A.Lerners ir AO Traumas Asociācijas loceklis, daudzu starptautisku publikāciju, tajā skaitā četru grāmatu autors.

Veidojot Traumatoloģijas un ortopēdijas sēžu programmu, plānots aptvert galvenos pētnieciskos virzienus skeleta traumatoloģijā un ortopēdijā – garo stobra kaulu ekstraartikulāri un intraartikulāri lūzumi, novitātes to ārstēšanā un rehabilitācijā, kā arī izaicinājumi šo lūzumu ārstēšanā reģionālajās slimnīcās. Programmā paredzētas prezentācijas par iegurņa traumām, pacientu rehabilitāciju pēc ekstremitāšu amputācijām, jaunām ķirurģiskajām pieejām, mini-invazīvām metodēm un artroskopisko ķirurģiju. Nozīmīga sadaļa no sēžu plāna atvēlēta kaulu onkoloģijai, reimatoloģijai, strutainām komplikācijām un mugurkaula ķirurģijai, šo pacientu rehabilitācijas izaicinājumu analīzei. Sēdēs tiks apskatīti jaunumi lielo locītavu primārajā un revīzijas endoprotezēšanā, kā arī ortopēdiskās izglītības aspekti.

Pētnieks Toms Arcimovičs intervijā par to, kāpēc vērts apmeklēt konferenci

Lejupielādēt programmu

 • 3. Baltijas jūras valstu simpozijs par simulāciju un virtuālās realitātes izmantošanu veselības aprūpes izglītībā un pacientu drošībā
 • Reti klīniski gadījumi, retās slimības
 • Sabiedrības veselība un veselības sistēmu vadība
  • Veselības veicināšana un slimību profilakse
  • Vides un darba veselība
  • Veselības ekonomika
  • Veselības vadība un organizācija
  • Veselības politika
  • Veselības tiesības
  • Veselības komunikācija
Medicīnas vēsture

Pēdējo gadu laikā medicīnas vēstures sekcija ir izveidojusies par labi apmeklētu un starpdisciplināru konferences atzaru, kas vienkopus pulcē medicīnas vēsturniekus, muzeju cilvēkus un praktizējošus ārstus, kas ieinteresēti savas nozares vēsturē. Jāuzsver, ka RSU konference arī ir vienīgā regulārā platforma, kurā satiekas un savos pētījumos dalās Latvijas medicīnas vēsturnieki. Līdzīgi kā pagājušajā gadā, vienu konferences dienu noturēsim RSU, bet otru, nelielāku - izbraukumā pie kolēģiem Upsalas Universitātes muzejos.
Otrkārt, šogad RSU Anatomijas muzejs sadarbībā ar partneriem no Latvijas Mākslas akadēmijas un Starptautiskās studentu konferences organizatoriem piedāvās arī praktisku darbnīcu studentiem. Tās laikā studenti medicīnas mākslinieces vadībā vaskā rekonstruēs cilvēka mīmikas muskulatūru, normālu un patoloģisku. Darbnīcu vadīs starptautiski pazīstama medicīnas māksliniece, Eiropas medicīnas ilustratoru asociācijas prezidente Paskāle Poljēra. Tā studentiem būs ļoti unikāla iespēja, izpazīt veidu, kādā mediķi un mākslinieki sadarbojas anatomisko struktūru vizualizācijā.

 • Humanitārās zinātnes un medicīna
Augstskolas pedagoģijas tematiskā konference "Studenti pētnieku lomā"

Tematiskās konferences galvenais fokuss veltīts zinātniskām diskusijām par studentiem pētnieku lomā. Šo tematu referenti atklās caur trīs vadmotīviem:
-              Primāri tematiskais saturs tiks piepildīts ar ziņojumiem par pētniecībā balstītas pieejas īstenošanu studiju procesā, aptverot refleksijas gan par studentu iesaisti pētniecībā, gan zinātnisko pētniecību pēc būtības.
-              Nozīmīgs studiju kvalitātes pilnveides faktors ir pedagoģisko inovāciju integrēšana, tādēļ šis kā otrais konferences vadmotīvs, tiks atklāts ar ziņojumiem par izglītības tehnoloģijām, simulācijā balstītu izglītības pieeju un citām satura un procesa inovācijām.
-              Trešais noslēdzošais tematiskais vadmotīvs ir saistīts ar izaicinājumiem akadēmiskajā karjerā, kas sevī ietver dažādus aspektus, piemēram, profesionālo izaugsmi, ētiku un godīgumu, autonomiju, mobilitāti, jauno docētāju vajadzības un akadēmiskā personāla vērtēšanu.
Tematiskā konference ir organizēta gan pētnieku zinātnisko interešu uz pieredzes apmaiņai, gan jaunu sadarbības iespēju veicināšanai pētniecībā un pedagoģiskajā praksē.

Ieskats saturā:
Andis Klegeris, Professor at the Department of Biology, University of British Columbia (UBC), Okanagan Campus, Canada: Mixed-mode instruction using flipped classroom and active learning techniques leads to improved generic problem-solving skills of undergraduate students
Jochen Gläser and Grit Lauder,  Senior researchers at the Center for Technology and Society of the Technical University Berlin, Germany: Researchers‘ Careers and Inclusion in Scientific Communities

RSU Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras docētāja Inese Stars par to, kāpēc vērts apmeklēt konferenci

 • Morfoloģija – anatomija, histoloģija, embrioloģija, antropoloģija