Farmaceite Elita Poplavska: Zinātnes nedēļa kā platforma starpdisciplināras sadarbības aizmetņiem Skip to main content
Pētnieki tuvplānā

Docente Elita Poplavska, kura ir RSU Farmācijas fakultātes Zāļu formu tehnoloģijas katedras vadītāja, uzskata, ka topošajiem farmaceitiem jāapgūst arī sociālā farmācija un jāspodrina savas komunikācijas prasmes. No šādiem starpdisciplināriem akcentiem farmaceitu izglītībā ieguvējs būs pacients. Līdzīgi – uz pacientu kā gala ieguvēju – ir vērsta arī Elitas pētnieciskā darbība. Būdama vadošā pētniece RSU Sabiedrības veselības institūtā, Elita koncentrējas uz zāļu pieejamību.

Kāpēc pētu?

Lai arī līdz farmācijai savā dzīvē nonācu likumsakarīgi, jo skolas laikā padevās ķīmija, par akadēmisko karjeru savā jomā gan nekad nebiju sapņojusi. Līdz tai mani aizveda noteikti cilvēki, kurus sastapu vēl studiju laikā. Konferencē Polijā, iepazīstinot ar farmaceitisko aprūpi Latvijā, sastapu kolēģus no ASV, tostarp Minesotas Universitātes emeritēto profesori Lindu Strandu (Linda Strand), kura ne vien iedrošināja mani mēģināt startēt doktorantūrā ASV, bet arī bija mana promocijas darba vadītāja. Tieši ASV man pavērās zinātnes pasaule visā tās krāšņumā  – tur apjautu, cik skaisti ir izzināt un pētīt, un likt puzli pa gabaliņam kopā. ASV arī sapratu, kam veltīšu savu pētniecisko darbu, kas mani turpina aizraut, – zāļu lietošanas sociālie aspekti. Joma ir izteikti starpdisciplināra, tāpēc vēl jo interesantāk.

f64_rsu_Elita_20181108_002.jpg

Kāpēc es došos uz RSU starptautisko zinātnisko konferenci?

Jau tagad redzams, ka RSU zinātniskās konferences Farmācijas sekcijas apakšsekcija Klīniskā un sociālā farmācija būs ļoti saistoša. Mani pašu īpaši interesē vieslektores no Kanādas Ingrīdas Sketris uzstāšanās, jo viņas pētnieciskā interese ir par racionālu zāļu lietošanu, farmaceitiskās aprūpes uzlabošanu slimnīcās un primārajā aprūpē.

Pati konferencē plānoju uzstāties ar diviem ziņojumiem. Farmācijas sekcijā kopā ar kolēģēm Mariju Čehu un Ievu Salmani-Kuļikovsku prezentēšu pētījumu par ģenērisko zāļu tirgus analīzi Latvijā – rīcībpolitikas un zāļu pieejamības tendences. Savukārt augstskolas pedagoģijas tematiskajā konferencē Studenti pētnieku lomā kopā ar kolēģēm Noru Jansoni-Ratiniku un Rudīti Koku stāstīsim par pieredzi ar studiju kursu Sociālā farmācija un farmaceitiskā aprūpe, kurā pērn veicām būtiskus uzlabojumus, ieviesām jaunas mācību metodes, lai palīdzētu studentiem labāk sagatavoties OSCE (Objective Structured Clinical Examination; objektīvi strukturētais klīniskais eksāmens), kas atklāj studenta kompetenci pacienta konsultēšanā. Visa šī procesa gaitā vērtējām, cik veiksmīgi mums izdevies attīstīt studentos šīs kompetences.

Kāpēc jums jādodas uz konferenci?

Pirmkārt, pētniecībai ir nepieciešamas diskusijas, konstruktīva kritika, tāpēc jebkura jaudīga, starptautiska zinātniskā konference ir ļoti būtiska. Otrkārt, mēs bieži pat nenojaušam, cik daudz RSU vai Latvijas zinātnē tiek darīts. Konferencē vienuviet būs iespējams izzināt visas šīs aktualitātes, iepazīt kolēģus no citām struktūrvienībām un rast idejas kopīgai, tostarp starpdisciplinārai sadarbībai, kas varētu būt aizmetnis jauniem grantu pieteikumiem, starptautiskām publikācijām.