Skip to main content

Marta_Lange_sq.jpg

Mēs mācāmies visu dzīvi, jo sevišķi tādā jomā kā medicīna. Konference mums pievedīs klāt starptautiskus ekspertus no visas pasaules – atliek tikai aiziet, uzklausīt un iedvesmoties! Zinātnes nedēļa ir izteikti starpdisciplināra, un tā ir laba augsne inovatīvām idejām. Nereti neformālās sarunās negaidītās vietās dzimst grandiozas idejas, tādēļ ir svarīgi saglabāt atvērtu prātu un pieņemt izaicinājumus!

Marta Laņģe,
RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra projektu vadītāja

janis_mednieks_sq_0.jpg

Prieks, ka konferences koncepcija mainās, tā kļūst dinamiskāka, tēmu izvēle top pārdomātāka. Ļoti svarīga ir mijiedarbība pētnieku, mediķu un citu jomu pārstāvju vidū. Dažkārt ir situācijas, kad neplānotā, nejaušā situācijā kāds konferences dalībnieks izsaka viedokli un citam tas paver ceļu uz problēmas risinājumu, it kā pasaka priekšā, kā labāk rīkoties. Konference ir unikāla iespēja un kontaktu platforma, kuras potenciāls noteikti jāizmanto!

Jānis Mednieks,
neirologs Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā

 kristaps_sablinskis_sq.png

Zinātnē svarīgi ir ne tikai veikt pētījumus un pareizi interpretēt iegūtos rezultātus, bet arī darīt zināmus savus atklājumus citiem, tādējādi pavirzot uz priekšu kolektīvās zināšanas par attiecīgo tēmu. Uzskatu, ka Latvijā datu prezentēšana starptautiskā mērogā ir samērā liela problēma, taču mēs varam kļūt labāki tikai darot. Šādas konferences ir veids, kā trenēties un mācīties parādīt savus aktuālos pētījumus starptautiskā zinātniskā arēnā. Jaunajai zinātnieku paaudzei ir vislielākais potenciāls atklāt Latvijas zinātni pasaulei.

Kristaps Šablinskis,
RSU rezidents kardioloģijas specialitātē,
doktora studiju programmas Medicīna pirmā kursa students

lasma_lidaka_sq.jpg

Jaunajiem pēteniekiem noteikti jāiet, lai gūtu jaunas zināšanas un iedvesmu pievērsties pētniecībai. Latvijā ir daudz tēmu, kurās esam spiesti atsaukties tikai uz ārzemju literatūras avotiem, jo vietējo datu nav. Lai arī diez vai izdosies saņemt Nobela prēmiju, pētot procesus lokāli, tā ir iespēja apzināt situāciju Latvijā un saprast, ko un kā var adaptēt darbam ar pacientiem. Pieredzējušiem pētniekiem šādas tikšanās dod iespēju uzlādēties un saņemt jaunu grūdienu turpināt strādāt pētniecības jomā.

Lāsma Līdaka,
RSU Dzemdniecības un ginekoloģijas katedras docētāja,
doktora studiju programmas Medicīna otrā kursa studente

toms_pulmanis_sq.jpg

Tā ir lieliska iespēja iepazīstināt citus konferences dalībniekus ar saviem atklājumiem. Konference ir ideāla platforma, kurā, komunicējot ar kolēģiem, dzimst jaunas idejas, rodas kopīgi pētniecības ceļi. Tā veicina inovācijas. Zināma nozīme ir neformālai komunikācijai un kontaktiem, jo, neraugoties uz mūsdienīgām saziņas formām, nekur nezūd klasiskā klātienes saskarsme, kurai ir neaizstājams raksturs, iespējas un pat šarms.

Toms Pulmanis,
RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes prodekāns,
Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras docētājs

martins_kalejs_sq.jpg

Ikvienam Latvijas medicīnas zinātnē strādājošajam būtu jācenšas apmeklēt šo konferenci, lai iepazīstinātu kolēģus ar saviem pētījumiem un iepazītos ar citu veikumu. Bieži zinām, kas notiek Francijā vai Itālijā, taču nezinām, kas notiek tepat, Kleistos vai Traumatoloģijas slimnīcā. Tā ir lieliska iespēja uzzināt, kas jauns notiek Latvijā ārpus sava šaurā medicīnas lauciņa. Tātad svarīga ir informācijas apmaiņa arī starp tuvākajiem kaimiņiem, kas it kā ir pašsaprotama, tomēr ne vienmēr strādā.

Mārtiņš Kalējs,
RSU Biomehānikas zinātniskās laboratorijas vadošais pētnieks,
kardioķirurgs

 inga_ziemele_sq.jpg

Konference būs pozitīvs, iedvesmojošs pasākums, kur satikties visiem, sākot no studentiem un rezidentiem, līdz klīnicistiem, institūtu pētniekiem, specialitāšu guru. Satikties, lai uzzinātu jauno, gūtu atbildes un vienkārši – lai socializētos. Mums Latvijā šīs prasmes – nekautrēties, iziet uz sarunu, vienalga, ar sen neredzētiem kolēģiem vai vēl nepazīstamiem cilvēkiem – vēl nedaudz jāslīpē. Zinātnes nedēļā būs daudz iespēju tās izkopt!

Inga Ziemele,
infektoloģe Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā,
RSU Pediatrijas katedras docētāja

 ieva_libiete_sq.jpg

Konference ir kā ikgadējs zināšanu atjauninājums par to, kas notiek pētniecības lauciņā nozarē un universitātē kopumā. Ikdienā, katram darbojoties savā lauciņā, nemaz tik bieži nesanāk satikties ar kolēģiem no citām struktūrvienībām, bet šī ir lieliska iespēja satikt visus vienkop, iepazīt viņu aktuālos projektus un varbūt rast idejas sadarbībai pētniecībā vai studiju procesa pilnveidošanā. Šogad, konferencei kļūstot starptautiskai, noteikti ir vērts izpētīt arī vieslektoru vārdus, lai nepalaistu garām kādu savas nozares korifeja uzstāšanos.

Ieva Lībiete,
RSU Medicīnas vēstures institūta docente

gundega_jakobsone_sq.jpg

Konference ir iespēja uzlādēties. Tā ir iespēja satikt cilvēkus ar harismu, – īpašus un interesantus cilvēkus, kuri nodarbojas ar to, kas viņiem patīk vai interesē, nevis tāpēc, ka par to labi maksā. No šādiem cilvēkiem var iedvesmoties, un ar viņiem vienmēr ir patīkami kontaktēties. RSU starptautiskajā zinātniskajā konferencē, ikviens var gūt priekšstatu par to, kas notiek noteiktā zinātnes jomā un kuros virzienos pētnieki Eiropā strādā.

Gundega Jākobsone,
RSU Ortodontijas katedras vadītāja, asociētā profesore

maksims_cistjakovs_sq.jpg

Konference un gatavošanās tai iedvesmo un motivē. Vienatnē iespējams lasīt dažādus zinātniskos rakstus, tomēr konference sniedz jaunus kontaktus, idejas un zināšanas. Tā ir iespēja iepazīties ar citiem pētniekiem, uzzināt par viņu darbu, kopīgi novērtēt dažādas idejas un, iespējams, iekļaut tās kādā pētījumā, kā arī prezentēt sevi kā pētnieku un iepazīstināt citus ar saviem pētniecības rezultātiem.

Maksims Čistjakovs,
RSU Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta pētnieks

inese_stars_sq.jpg

Dalība konferencē ir unikāla iespēja smelties aktuālas un inovatīvas idejas, tostarp augstskolu pedagoģijā. Studentiem konference ļaus sajust zinātnisko atmosfēru un dos iespēju stāstīt par saviem pētījumiem, kā arī smelties zināšanas no citu dalībnieku sniegtās informācijas. Konferences apmeklējums iedvesmos inovatīvu ideju ģenerēšanai, palīdzēs rast atbildes uz jautājumiem un, iespējams, arī turpmākas sadarbības partnerus. Kolēģiem no docētāju un pētnieku vidus konference palīdzēs gūt jaunas idejas, lai rastu apstiprinājumu – varbūt arī kritiku – saviem priekšlikumiem, kā arī dibināt jaunus kontaktus.

Inese Stars,
RSU Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras docētāja

toms_arcimovics_sq.jpg

Konferencē varēs gūt idejas nākotnes plāniem. Īpaši ieteiktu apmeklēt Traumatoloģijas un ortopēdijas sekcijas sēdi, kurā uzstāsies labi zināmais Izraēlas Zifas Medicīnas centra profesors Aleksandrs Lerners (Alexander Lerner). Profesors uzstāsies ar vizuāli iespaidīgu un atmiņā paliekošu prezentāciju par bruņotu konfliktu izraisītu ekstremitāšu ievainojumu ārstēšanu. Sēdē uzstāsies arī vairāki Latvijā zināmi traumatologi un ortopēdi, kuri dalīsies praktiskajā pieredzē ikvienam klausītājam saistošā veidā.

Toms Arcimovičs,
RSU rezidents traumatoloģijas ortopēdijas specialitātē

dzeina_mezale_sq.jpg

Reizēm, ilgstoši fokusējoties uz vienu konkrētu pētījuma virzienu, sāk izplūst kopējais skatījums un kaut kas paslīd garām, tāpēc starptautiska konference ir lieliska iespēja dzirdēt, ko dara citi, un iepazīties ar pētniekiem no dažādām valstīm vienuviet. Pētniecību nevar ielikt mazā, slēgtā kastītē un paturēt sev. Jādalās ar to, ko zini, un mūsdienās dalīšanās un sadarbība ir jēgpilna tad, ja tā notiek starptautiskā līmenī. Zinātniekiem ar ilgu stāžu pētniecībā tā ir lieliska iespēja dalīties pieredzē, savukārt mums, jaunās paaudzes censoņiem, tas ir veids, kā iegūt papildu zināšanas, un lieliska iespēja parādīt, pārbaudīt un pierādīt sevi. Lielākā pievienotā vērtība – konstruktīvas diskusijas un tajās gūtā izpratne par to, kurā virzienā turpināt savu pētījumu, ko dari pareizi vai nepareizi.

Džeina Mežale,
doktorante, RSU Patoloģijas katedras docētāja

elita_poplavska_sq.jpg

Pētniecībai nepieciešamas diskusijas, konstruktīva kritika, tāpēc jebkura jaudīga, starptautiska zinātniskā konference ir ļoti būtiska. Bieži pat nenojaušam, cik daudz RSU vai Latvijas zinātnē tiek darīts, un konferencē vienuviet būs iespējams izzināt visas šīs aktualitātes, iepazīt kolēģus no citām struktūrvienībām un rast idejas kopīgai sadarbībai, tostarp starpdisciplinārai.

Elita Poplavska,
farmaceite, RSU Zāļu formu tehnoloģijas katedras vadītāja,
docente, RSU Sabiedrības veselības institūta vadošā pētniece

inese_cakstina_sq.jpg

Konference palīdzēs apgāzt mītu, ka Latvijas zinātnē nekas nenotiek. Zinātnes nedēļas laikā vienkopus būs skatāms jaunākais zinātniskais pienesums gan no klīnikām, gan no medicīnā bāzētajām zinātniskajām institūcijām. To svarīgi redzēt ne tikai pētniekiem, bet arī studentiem, doktorantiem un rezidentiem. Apziņa, ka Latvijas zinātne var, ir būtiska sabiedrībai kopumā.

Inese Čakstiņa,
molekulārbioloģe, RSU Onkoloģijas institūta vadošā pētniece,
docente, L'Oreal Latvija stipendijas Sievietēm zinātnē ieguvēja