Skip to main content

Datums

2019. gada 1.–3. aprīlis

Konferencē paredzētas divas plenārsēdes (atklāšanas plenārsēde 1. aprīlī un noslēguma plenārsēde 3. aprīlī konferences galvenajā notikumu vietā, RSU centrālajā ēkā Dzirciema ielā 16), septiņas paralēlās sekcijas un desmit tematiskās konferences.

Detalizēts pārskats

Konferences norises vietas

Konferences valoda

Oficiālā konferences valoda ir angļu.

Tālākizglītības punkti

Par dalību konferencē saņemsiet astoņus tālākizglītības punktus dienā.

Konferences dalībnieka karte

RSU darbiniekiem un studējošajiem: lai iegūtu tālākizglītības punktus, konferences apmeklējuma laikā jālieto RSU ID karte noteiktos kontrolpunktos.

Dalībniekiem, kuri nepārstāv RSU: lai saņemtu apmeklējuma ID karti un tālākizglītības punktus, jāreģistrējas tiešsaistes sistēmā. ID kartes būs iespējams saņemt RSU galvenajā ēkā Dzirciema ielā 16 sākot ar 1. aprīli.

Datu apstrāde

Nolūkā nodrošināt konferences dalībnieku personas datu korektu apstrādi, informējam, ka RSU Zinātnes nedēļas pasākumos var tikt apstrādāti dalībnieku personas dati – uzņemtas fotogrāfijas, veikts balss vai video ieraksts. Jūsu personas dati var tikt izmantoti RSU leģitīmo interešu nodrošināšanai – sabiedrības informēšanai, RSU leģitīmo interešu nodrošināšanai komunikācijas aktivitātēs, marketinga un sakaru aktivitātēs (tostarp materiāla sagatavošanai un ievietošanai sociālajos tīklos).

Plašākai informācijai par personas tiesībām un iespēju iebilst pret personas datu apstrādi:
RSU Privātuma politika

Ja iebilstat pret šādu personas datu apstrādi, lūdzam par to informēt pa e-pastu conferenceatrsu[pnkts]lv.

RSU Zinātnes nedēļas konferencēm iesniegtās prezentācijas un stenda referāti ir publiski pieejami un lejupielādejami studiju un pētniecības nolūkiem.

Katrs Zinātnes nedēļas dalībnieks uzņemas atbildību, ka zinātnisko materiālu (Autordarba) radīšanā (izpildē) ir ievērojis trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības, tādējādi arī nodrošinot Pasūtītāju pret trešo personu prasījumiem.