Skip to main content
Vispārīgi

RSU Zinātnes nedēļas 2019 laikā tika rīkots konferencei Zināšanas praksei iesniegto stenda referātu konkurss. Lai noskaidrotu labākos darbus, 110 eksperti vērtēja kopumā 433 stenda referātus 18 sekcijās, no kuriem augstāko vērtējumu saņēma 52 darbi. Līdztekus tika organizēts arī balsojums internetā, kur savu vērtējumu sniedza vairāk nekā 200 Zinātnes nedēļas norišu dalībnieku.

Ekspertu atzinību guvušie stenda referāti

Labāko stenda referātu autori aicināti saņemt iedvesomojošas RSU dāvaniņas Informācijas centrā Dzirciema ielā 16.

Interneta balsojumā visaugstāko vērtējumu (76,80 punktu, 77 balsis, vidējā atzīme – 5,0 balles) saņēma Renātas Klagišas, Artas Olgas Balodes, Renāra Broka, prof. Jutas Kroičas un asoc. prof. Ligijas Ķīses stenda referāts nr. 23167 ar nosaukumu Assessment of Biofilm Production by Pathogenic Bacteria Isolated from Tonsillar Crypts of Patients with Chronic Tonsillitis.

renata_klagisa_popvote_winner.jpg
Interneta balsojumā uzvarējušā stenda referāta līdzautore Renāta Klagiša (no labās) kopā ar Otorinolaringoloģijas katedras vadītāju doc. Guntu Sumeragu (centrā) un zinātņu prorektori Agritu Kiopu